Regulamin strony internetowej darmowy-kredyt.pl

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.darmowy-kredyt.pl.
 2. Dokument ten definiuje typy oraz zakres Usług elektronicznych świadczonych przez www.darmowy-kredyt.pl, oraz reguły ich świadczenia.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego www.darmowy-kredyt.pl wymaga akceptacji przez Czytelnika warunków określonych w tym regulaminie.
 4. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Kohut (Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław), działający zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców . Dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją usług zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na stronie internetowej darmowy-kredyt.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług. Czytelnik strony internetowej darmowy – kredyt ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Szczegółowe informacje o polityce prywatności i cookies znajdują się tutaj:  https://darmowy-kredyt.pl/polityka-prywatnosci-i-informacja-o-cookies/
 6. W przypadkach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawach konsumenta oraz kodeks cywilny.

2. Definicje

 1. W razie wątpliwości co do terminologii użytej w regulaminie, prosimy o zapoznanie się ze słownikiem dostępnym w serwisie. Niedefiniowane terminy należy interpretować zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem.
  • Autor – osoba publikująca treści na www.darmowy-kredytu.pl.
  • Czytelnik – osoba korzystająca z treści serwisu.
  • Formularz kontaktowy – narzędzie umożliwiające bezpośrednią komunikację z usługodawcą.
  • Newsletter – publikacja wysyłana regularnie e-mailem, informująca o ochronie praw konsumentów.
  • Podmiot zewnętrzny – firma świadcząca pomoc prawną dla czytelników serwisu w zakresie darmowej analizy umowy kredytowej.
  • Serwis internetowy – strona www.darmowy-kredyt.pl.
  • Usługa elektroniczna – usługa świadczona elektronicznie przez serwis.

§3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Autor oferuje za pośrednictwem serwisu internetowego możliwość skorzystania z:
  • formularza kontaktowego;
  • formularza do zapisów na newsletter;
  • internetowego forum dyskusyjnego
  • pośrednictwa w analizie umowy kredytowej przez specjalistyczną kancelarię prawną.
 2. Usługi elektroniczne są świadczone bezpłatnie.

§4. Warunki świadczenia i zawierania umów o usługi elektroniczne

 1. Świadczenie usług elektronicznych odbywa się na podstawie akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności.
 2. Usługi polegające na darmowej analizie umowy kredytowej są świadczone przez:
  • Kancelaria INLET Depta i Hlubek sp. j., ul. Wiejska 3, 44-200 Rybnik, KRS: 0001001703, NIP: 6423241085, REGON: 523645545 e-mail: [email protected];
  • PlanSpłaty P. Przysucha A. Puksza spółka cywilna, Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, NIP 8992933672, REGON: 522616211, e-mail [email protected];
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Polonis, 3 Maja 46 81-743 Sopot NIP: 5832851550, REGON: 36220293, tel. +48603230952, e-mail: [email protected].
 3. Serwis internetowy umożliwia Czytelnikom korzystanie z Newslettera. Usługa ta polega na wysyłce do Czytelników, którzy zapisali się do Newslettera, wiadomości dotyczących sankcji kredytu darmowego. Wskazana wiadomość w treści może zawierać informację handlową zgodną z art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Newsletter wysyłany będzie maksymalnie dwa dni w tygodniu – włączając to w weekendy.
 4. Aby skorzystać z Newslettera należy podać swój adres e-mail oraz potwierdzić chęć otrzymywania Newslettera. Podanie adresu e-mail jest konieczne w celu realizacji usługi Newslettera.
 5. Czytelnik może w każdej zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Wystarczy kliknąć w link, który jest zamieszczony w każdej wiadomości Newslettera, względnie wysłać rezygnację na adres [email protected]
 6. Czytelnik może w każdym momencie zrezygnować z Newslettera.
 7. Umowy o świadczenie usług elektronicznych są zawierane na czas określony i mogą być rozwiązane zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
 8. Serwis udostępnia forum dyskusyjne jako dodatkową platformę komunikacji pomiędzy użytkownikami.
 9. Forum służy wymianie informacji i doświadczeń, dyskusji na tematy związane z ochroną praw konsumentów oraz szeroko pojętymi finansami osobistymi.
 10. Zasady korzystania z forum i jego regulamin znajdują się pod tym linkiem: http://forum.darmowy-kredyt.pl/showthread.php?tid=1&pid=1#pid1.

§ 5 Własność intelektualna Serwisu internetowego

 1. ochrona praw autorskich:

  • treści prezentowane na stronie www.darmowy-kredyt.pl są chronione prawem autorskim i stanowią własność Autora.
  • użytkownik serwisu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Autorowi, wynikające z nieautoryzowanego użycia materiałów z Serwisu internetowego. Dopuszczalne jest zapisywanie materiałów na urządzeniach elektronicznych oraz ich drukowanie dla potrzeb osobistych użytkownika.
  • udostępnianie materiałów innym osobom jest możliwe tylko w ramach dozwolonego użytku.
 2. zakaz komercyjnego wykorzystania:

  • jakiekolwiek wykorzystanie materiałów z serwisu www.darmowy-kredyt.pl w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Naruszenie to pociąga za sobą konsekwencje cywilnoprawne oraz karne związane z naruszeniem praw autorskich.
 3. zasady cytowania:

  • przytaczanie treści z serwisu wymaga każdorazowo załączenia pełnego linku do strony, z której pochodzą cytowane materiały.

§ 6. Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. ograniczenie odpowiedzialności:

  • Autor nie bierze na siebie odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie, które zostały opracowane na podstawie aktualnych na czas publikacji źródeł prawa, orzecznictwa i literatury przedmiotu.
  • treści dostępne na www.darmowy-kredyt.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej, co oznacza, że Autornie odpowiada za ich wykorzystanie jako źródło doradztwa prawnego.
 2. zastrzeżenia dotyczące treści:

  • informacje opublikowane w serwisie odzwierciedlają wyłącznie poglądy Autora i nie są opiniami prawno-prawnymi  wyrażonymi przez inne osoby fizyczne lub prawne, ani przez instytucje państwowe.
  • autor materiałów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zastosowania się lub niezastosowania się do zawartych w nich zaleceń.
  • Treści te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady prawnej i każdy użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.