• Zamień kredyt w darmowy

Sankcja kredytu darmowego

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego pozwala zamienić kredyt lub pożyczkę w całkowicie darmową. Jeśli Twoja umowa zawiera błędy – możesz to wykorzystać i sprawić, że Twój kredytodawca będzie pozbawiony wszelkich zysków z tytułu zawartej umowy kredytowej.

Napisz do nas – przeanalizujemy Twoją umowę całkowicie bezpłatnie!

Czym  jest sankcja  kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego powstaje w momencie naruszenia przez kredytobiorcę jednego z obowiązków, które opisane są w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Obowiązki te mogą dotyczyć m. in. formy zawarcia umowy (art. 29 ust. 1), czy też elementów umowy (art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17). Zamiana kredytu w darmowy powstaje w momencie, gdy kredytobiorca składa pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego można złożyć w terminie roku od wykonania umowy. Przez wykonanie umowy rozumie się na przykład sytuację, w której kredytobiorca spłacił kredyt w całości. Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego będzie skutecznie również wtedy, gdy zostanie złożone w terminie roku do rozliczenia zwrotu prowizji przez kredytodawcę. To również oznacza wykonanie umowy, bowiem kredytodawca, zgodnie z brzmieniem art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim, ma 14 dni na rozliczenie zamkniętej umowy.

Czas to pieniądz

Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcesz, aby Twoja sprawa była załatwiona jak najszybciej. Analiza Twojej umowy zajmie co najwyżej trzy dni robocze, a złożenie pozwu do sądu – po nieuznanej reklamacji – to maksymalnie siedem dni roboczych.

Konkurencyjne stawki

Rozwijamy kilka modeli współpracy, a każdy dopasowany jest do możliwości kredytobiorcy. Twoja inwestycja w końcowy sukces to maksymalnie 1000 zł opłaty za pozew (kwota opłaty za pozew zależna jest od wartości przedmiotu sporu).

Cesja roszczenia

Jeśli nie chcesz czekać na wynik długotrwałego procesu sądowego, możemy zakupić od Ciebie roszczenie o zwrot należnych Ci pieniędzy.  My weźmiemy na siebie ryzyko przegranej w sądzie a Ty szybciej otrzymasz pieniądze.

Dlaczego warto skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Umowa, która generuje zysk dla kredytodawcy, może być oprotestowana, jeśli jest niezgodna z ustawą o kredycie konsumenckim. Sprawdź, jakie są potencjalne korzyści dla konsumenta który złożył oświadczenie o sankcji kredytu darmowego.

Darmowy kredyt w 100%

Oddasz tylko tyle, ile pożyczył Ci bank i ani grosza więcej.

zwrot odsetek i innych kosztów

Zwrot zapłaconych odsetek

Kredytodawca będzie musiał zwrócić Ci również inne zapłacone koszty.

bank nie wypowie ci kredytu

Bank nie wypowie Ci kredytu

Bank nie będzie mógł wypowiedzieć Ci kredytu.

niskie raty

Niższa rata

Twoja rata będzie niższa i stanie się odporna na zmiany WIBOR.

forum sankcji kredytu darmowego

Dołącz do nas

Portfel kredytów konsumenckich wart jest około 155 mld zł

Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów jest wadliwych, co niekorzystnie wpływa na sytuację kredytobiorcy. Konsumenci są wprowadzani w błąd co do ich praw i obowiązków wynikających z umowy, a nierzadko spłacają do banków nienależne im pieniądze. Zyski banków są zawyżone – a wszystko przez to, że kredytodawcy wykorzystują niewiedzę konsumentów. Czas to zmienić.

70%

Tyle umów kredytowych jest wadliwych

4500zł+

To średni zwrot z pojedynczej uowy

Tutaj znajdziesz odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania

Umowa, która jest oprocentowana, generuje na przestrzeni lat spory koszt odsetkowy. Dzięki sankcji kredytu darmowego odpada obowiązek zapłaty odsetek. Jeśli umowa zastrzega prowizję, czy też inne koszty pozaodsdetkowe, to sankcja kredytu darmowego anuluje również tego typu koszty. Sankcja kredytu darmowego sprawi również, że dość znacznie spadnie wysokość comiesięcznej raty, a bank podczas sporu sądowego nie będzie mógł wypowiedzieć Twojej umowy

Sankcją kredytu darmowego są objęte umowy kredytowe, których treść nie odpowiada warunkom stawianym m. in. przez art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 45 ust. 1 ustawy:  w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego należy na początku przeanalizować zawartą umowę pod kątem jej zgodności z ustawą o kredycie konsumenckim. Jeśli okaże się, że umowa jest wadliwa, tak możliwe stanie się złożenie pisemnego oświadczenia o sankcji kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego to kompletnie darmowy kredyt. Po złożeniu oświadczenia, bank, lub inny kredytodawca, musi zwrócić konsumentowi wszystkie dotychczas zapłacone odsetki oraz inne koszty. W przypadku spłacanego na bieżąco kredytu, rata ulega obniżeniu, a pozostały do spłaty kapitał zwraca się w równych ratach, zgodnych z pierwotnym harmonogramem.

Każda sprawa sądowa wiążę się z ryzykiem przegranej. Niestety, ale orzecznictwo w zakresie stosowania sankcji kredytu darmowego nie jest ugruntowane. Koszt złożenia pozwu jest jednak relatywnie niski w relacji do potencjalnych korzyści, dlatego warto zaryzykować spór z bankiem w sądzie.

Chcesz zadać pytanie?

Poczta elektroniczna

Kontakt z konsultantem