Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że mogą zamienić swój kredyt konsumencki na darmowy. Sankcja kredytu darmowego to prawo, które przysługuje każdemu konsumentowi w sytuacji, gdy umowa kredytowa nie spełnia wymagań określonych w ustawie o kredycie konsumenckim. W tym artykule wyjaśniam, jak można skorzystać z tego uprawnienia, jakie warunki muszą być spełnione oraz jakie korzyści płyną z zastosowania sankcji kredytu darmowego. Poznaj zasady, które mogą pozwolić Ci na znaczną oszczędność!

Jak powstaje sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to specjalne uprawnienie, przysługujące konsumentom, którzy zawarły umowę o kredyt konsumencki. Na czym polega to uprawnienie? W ogólności chodzi o to, że po złożeniu pisemnego oświadczenia, konsument zwraca kredyt bez jakichkolwiek kosztów, w sposób ustalony umową.

Wiemy już, że uprawnienie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego przysługuje jedynie konsumentom. Wspomniałem również o tym, że aby skorzystać z sankcji należy złożyć do kredytodawcy pisemne oświadczenie. No dobrze, ale na czym miałoby polegać to oświadczenie? W takim piśmie kierowanym do banku, lub do pożyczkodawcy, należy wykazać, że zawarta umowa nie jest zgodna z art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Artykuł ten wskazuje w treści na szereg obowiązków informacyjnych, które muszą być spełnione przez kredytodawcę. Bank nie może dowolnie formułować treści zawieranej z Tobą umowy. Ciąży na nim bowiem szereg obowiązków, takich jak na przykład wskazanie kwoty, którą otrzymasz od banku (czyli całkowitej kwoty kredytu), określenie stopy oprocentowania kredytu, czy też warunków zmian opłat i prowizji. To oczywiście jedynie przykłady obowiązków, bowiem ich zamknięty katalog jest o wiele szerszy.

  • Uprawnienie do zamiany kredytu w darmowy dotyczy tylko i wyłącznie konsumentów. Zawarta umowa o kredyt konsumencki musi opiewać na kwotę równą lub niższą niż 255 000 zł.

  • Aby zamienić kredyt w darmowy, należy dokonać analizy umowy kredytowej pod kątem zgodności z art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Naruszenie choćby jednego z opisanych przez ustawę obowiązków skutkuje tym, że konsument ma prawo do zamiany kredytu w darmowy.

  • Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim konsument składa oświadczenie o sankcji kredytu darmowego, wskazując w treści wszystkie zarzuty, jakie czyni wobec kredytodawcy.

Sankcja kredytu darmowego – termin na złożenie oświadczenia

Oczywiście nie możesz złożyć swojego oświadczenia w dowolnym terminie. Dodatkowo roszczenie o zwrot uiszczonych przez Ciebie odsetek i innych kosztów przedawnia się, tak jak inne roszczenia. Na ten moment zapamiętaj, że oświadczenie o sankcji kredytu darmowego możesz złożyć w terminie roku od wykonania umowy kredytowej.

Termin “wykonanie umowy”, rozpoczynający roczny okres złożenie przez Ciebie oświadczenia, oznacza sytuację, w której obie strony umowy kredytowej w pełni spełniły swoje obowiązki. Nie chodzi tu tylko o spełnienie obowiązku przez kredytodawcę. Dlatego też błędem jest upatrywanie rozpoczęcie biegu terminu na złożenie oświadczenia o sankcji kredytu darmowego w dniu wypłaty kredytu. Nieistotne jest, czy obowiązki kredytodawcy oraz kredytobiorcy zostały spełnione dobrowolnie czy pod przymusem (przykładem takiego przymusu jest spłata kredytu w trakcie egzekucji komorniczej). Dlatego, jeśli kredytodawca wypowiedział umowę, tak roczny termin na złożenie oświadczenia o kredycie darmowym nie rozpoczyna biegu. Wszak konsument nie wykonał umowy, bowiem nie doszło do spłaty zobowiązania. (zob. Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z 22.02.2018 r. I C 1663/17, Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 19.11.2019 r. III Ca 1127/19, Wyrok SA w Warszawie z 1.07.2019 r. V ACa 118/18). Oczywiście spłata kredytu nie jest jednym z możliwych momentów, w którym dochodzi do uruchomienia biegu terminu na złożenie oświadczenia o sankcji kredytu darmowego. O tym, jak interpretować początek biegu terminu dowiesz się z następnych wpisów, które będą pojawiać się blogu Darmowy Kredyt.

Skutki skorzystania z sankcji kredytu darmowego

Skutkiem skorzystania z dobrodziejstwa, które niesie za sobą art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, jest pozbawienie kredytodawcy wszystkich zysków z zawartej umowy kredytowej. Kredytodawca nie będzie więc mógł żądać od Ciebie jakichkolwiek kosztów kredytu w postaci odsetek oraz prowizji, czy też innych opłat. Przykładowy katalog kosztów, które podlegają zwrotowi, znajdziesz poniżej.

Oczywiście powyższy katalog nie jest zamknięty. Niekiedy kredytodawcy stosują w umowach również inne opłaty, a różnego rodzaju prowizje mogą być inaczej nazwane.

Ponad 70 % umów jest wadliwa!

Z doświadczenia wiem, że ponad 70% umów bankowych, które nadal są spłacane, są wadliwe. To ogromna szansa dla kredytobiorców, którzy  – przez wgląd na wzrost stóp procentowych – spłacają naprawdę wysokie raty. Uwolnienie się od kosztów umowy kredytowej, która została zawarta na okres wielu lat, to szansa na ogromne oszczędności i spokój ducha. W przypadku zamiany kredytu w darmowy nie straszne będą Ci kolejne podwyżki wskaźnika WIBOR a do końca trwania umowy kredytowej Twoja rata nie ulegnie już zmianie na wyższą.

Forum sankcji kredytu darmowego

forum sankcji kredytu darmowego

Banki przez lata nabijały konsumentów w przysłowiową butelkę. Najpierw oferując ryzykowne kredyty frankowe, a potem konstruując wzorce umowne tak, aby zysk z tytułu zawarcia umowy kredytowej był możliwe jak najwyższy. Oczywiście perspektywa uzyskania ogromnych zysków przysłoniła obowiązek działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Czas najwyższy, aby konsumenci wzięli sprawy w swoje ręce i wytoczyli przeciwko bankom najcięższą artylerię.

Pozew przeciwko bankowi o uznanie umowy za darmową w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim to całkiem realna opcja, która może zakończyć się dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tematu sankcji – odwiedź forum sankcji kredytu darmowego. To miejsce w sieci powstałe dla wszystkich, którzy szukają informacji o sankcji kredytu darmowego.

Co dalej na blogu Darmowy Kredyt?

Sankcja kredytu darmowego to obszerny temat, którego nie da się zamknąć w jednym, krótkim wpisie na blogu. Sam mechanizm działania sankcji kredytu darmowego, opis naruszeń obowiązków informacyjnych, skutki naruszeń – to temat na grubą książkę. W najbliższym czasie na blogu pojawią się kolejne wpisy, które będą traktować o sankcji kredytu darmowego. Porady dotyczące sankcji kredytu darmowego pojawią się również na forum, dlatego też zachęcam do założenia tam konta i obserwowania pojawiających się tematów!

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
8 months ago

[…] w momencie wydania wyroku, co było kluczowe dla oddalenia powództwa VeloBanku w całości. Po zamianie kredytu w darmowy kredytobiorca jest bowiem zobowiązany do spłaty jedynie całkowitej kwoty kredytu, w równych […]

trackback
5 months ago

[…] kredytu darmowego to uprawnienie, które wynika z zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. Siłą rzeczy, sankcją, popularnie […]

Podobne artykuły